Κατηχητικά 2020-2021

 
28η Οκτωβρίου 1940

"Εμείς δε γονατίσαμε σκυφτοί τα πόδια να φιλήσουμε του δυνατού.." 
Κ. Παλαμάς

Μικρό αφιέρωμα
 

Τμήμα Νηπιαγωγείου, Α και Β Δημοτικού:

Κατηχητικά εορτή 1 new

 

Κατηχητικά εορτή 2 new

 
 
 
 

Τμήματα αγοριών και κοριτσιών Γ-ΣΤ Δημοτικού

Κατηχητικά εορτή Α

 
 
Τμήμα Γυμνασίου: