23/6/2020 Αγρυπνία (Γενέθλιον Προφήτου, Προδρόμου και βαπτιστού Ἰωάννου)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

 

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, 8:00 μ.μ.

ΠΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 12:30 π.μ.

Αγρυπνία.jpg

ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ Ι. Ν.ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

Επί Τού Γενεθλίου τοῦ τιμίου καί ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

 

Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός

Εκ του Ιερού Ναού