Φωνή Κυρίου, Κυριακή 21/6/2020 - Η ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

 

 01  02

  03  04