Φωνή Κυρίου, Κυριακή 28/6/2020 - ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ

 

2020 6 26 01

 

2020 6 26 02

2020 6 26 03

2020 6 26 04