Φωνή Κυρίου Κυριακή 5/7/2020 - ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

Φωνή Κυρίου 2020 7 5 α1

Φωνή Κυρίου 2020 7 5 α2

Φωνή Κυρίου 2020 7 5 α3

Φωνή Κυρίου 2020 7 5 α4