Φωνή Κυρίου Κυριακή 12/7/2020 - ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΚΟ

2020 7 12 α1

2020 7 12 α2

2020 7 12 α3

2020 7 12 α4