Φωνή Κυρίου Κυριακή 26/07/2020 Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Φωνή Κυρίου 2020 7 26 α1

Φωνή Κυρίου 2020 7 26 α2

Φωνή Κυρίου 2020 7 26 α3

Φωνή Κυρίου 2020 7 26 α4