Φωνή Κυρίου Κυριακή 2/08/2020 Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΤΑΣΜΟΣ

Φωνή Κυρίου 2020 8 2 α1

Φωνή Κυρίου 2020 8 2 α2

Φωνή Κυρίου 2020 8 2 α3

Φωνή Κυρίου 2020 8 2 α4