Φωνή Κυρίου 30/8/2020 Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 

Φωνή Κυρίου 2020 8 30 α1

Φωνή Κυρίου 2020 8 30 α2

Φωνή Κυρίου 2020 8 30 α3

Φωνή Κυρίου 2020 8 30 α4