Φωνή Κυρίου 6/9/2020 - Ο ΘΕΟΣ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ

 

Φωνή Κυρίου 2020 9 6 α1

Φωνή Κυρίου 2020 9 6 α2

Φωνή Κυρίου 2020 9 6 α3

Φωνή Κυρίου 2020 9 6 α4