Σάββατο, 15 Ιούνιος

Αναζήτηση

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αγαπητοί μας,

σε λίγες μέρες θα ζήσετε την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας. Η Εκκλησία μας θα σας ενώσει με την τέλεση του Μυστηρίου του Γάμου, το οποίο δεν είναι ένα απλό κοινωνικό γεγονός ούτε κοινωνική υποχρέωση. Αξίζει λοιπόν, οι μελλόνυμφοι και οι συγγενείς τους να έχουν βαθειά συνείδηση και επίγνωση της ιερότητος του Μυστηρίου και να επιδείξουν τον πρέποντα σεβασμό με την ενεργό συμμετοχή τους κατά την ακολουθία του Γάμου.

Με το πνεύμα αυτό, επιθυμούμε να σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

α. Το Μυστήριο τελείται κατά την κανονική τάξης εντός του Ιερού Ναού.

β. Παρακαλείται η Νύφη να προσέλθει ακριβώς κατά την ώρα που έχει προγραμματιστεί η τέλεση του Μυστηρίου.

γ. Η περιβολή της Νύφης παρακαλούμε να διακρίνεται από ευπρέπεια και κοσμιότητα, ανάλογη προς την ιερότητα του χώρου και του Μυστηρίου. Το ίδιο ισχύει και για την αμφίεση της κουμπάρας.

δ. Οι κουμπάροι πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Εάν είναι έγγαμοι να έχουν τελέσει οπωσδήποτε θρησκευτικό γάμο. Αυτά θα αποδεικνύονται με υπεύθυνη δήλωσή τους, κατά την κρίση του ιερέως την ημέρα εκδόσεως της αδείας γάμου.

ε. Κατά τον "χορό του Ησαΐα" θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποφεύγεται η ρίψη ρυζιού, ροδοπετάλων, κουφέτων κλπ., διότι η συνήθεια αυτή, χωρίς να προσφέρει τίποτα στη ζωή των νεονύμφων, καταστρέφει την ιερότητα του Μυστηρίου και δημιουργεί ανυπέρβλητα πρακτικά προβλήματα στην τακτοποίηση του Ναού. Αυτά είναι δυνατό να ριφθούν, ως έκφραση των ευχών μας, κατά την έξοδο των νεονύμφων από τον Ναό, πράγμα που συνηθίζεται σε πολλά μέρη.

στ. Εάν είναι επιθυμητή η συμμετοχή Βυζαντινής Χορωδίας στο Μυστήριο του Γάμου σας, η αμοιβή των μελών της επιβαρύνει την οικογένεια. Στις περιπτώσεις αυτές, παρακαλούμε να προηγείται επικοινωνία με το γραφείου του Ιερού Ναού, τουλάχιστον δέκα μέρες πριν την τέλεση του Μυστηρίου.

ζ. Δεν υπάρχουν ξεχωριστές κατηγορίες γάμων για μερικούς μόνον πιστούς. Ο φωτισμός και ο κλιματισμός είναι κοινά για όλλους και χρησιμοποιούνται καταλλήλως, αναλόγως των συνθηκών. Για τον λόγο αυτόν, το στρώσιμο επί πλέον ταπήτων εντός και εκτός του Ιερού Ναού καλό είναι να αποφεύγεται. Ο ανθοστολισμός να περιορίζεται στον χώρο του σολέα και να διακρίνεται από απλότητα.

η. Εντός του προαυλίου χώρου του Ιερού Ναού δεν επιτρέπεται η δεξίωση των προσκεκλημένων με οιασδήποτε μορφής catering. Εύχομαι ο Κύριος πλούσια να ευλογήσει τον γάμο σας και να χαρίσει κάθε αγαθό στη ζωή σας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Μεσογαίας και Λαυρεωτικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

1. Πιστοποιητικό αγαμίας από την ενορία κάθε μελλονύμφου, στα οποιά να αναγράφεται ο βαθμός του γάμου και σε ένα από αυτά τουλάχιστον το άσχετον της συγγενείας.

- Εάν ο/η μελλόνυμφος κατάγεται από άλλη Ιερά Μητρόπολη, το πιστοποιητικό αγαμίας πρέπει να είναι επικυρωμένο από την οικεία Ιερά Μητρόπολη.

- Εάν ο/η μελλόνυμφος κατάγεται από Ιερά Μητρόπολη άλλης χώρας, το πιστοποιητικό αγαμίας πρέπει να επικυρωθεί από την Ιερά Σύνοδο.

- Εάν ο/η μελλόνυμφος είναι αλλοδαποί, καταγόμενοι από χώρο εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, απαιτείται άδεια παραμονής του.

- Τα πιστοποιητικά αγαμίας Τύπου Β' πρέπει να συνοδεύονται με απλή υπεύθυνη δήλωση του/της μελλονύμφου.

- Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η μελλόνυμφος έρχονται σε δεύτερο ή τρίτο γάμο, οφείλει να προσκομίσει ο κάθε ένας το Πιστοποιητικό Αγαμίας και το Διαζευκτήριό του, όπου θα αναγράφεται επάνω η ένδειξη "ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ".

- Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η μελλόνυμφος προέρχεται εκ χηρείας, οφείλει να καταθέσει μαζί τε το πιστοποιητικό αγαμίας του, α) ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της συζύγου και β) πιστοποιητικό τελέσεως του προηγούμενου γάμου του/της, όπου θα φαίνεται ο βαθμός του γάμου.

2. Αντίγραφα Δελτία Αστυνομικών Ταυτοτήτων για την επιβεβαίωση των στοιχείων των μελλονύμφων, καθώς και για την συμπλήρωση της Δηλώσεως τελέσεως γάμου και του προσδιορισμού επωνύμου των παιδιών τους. Παρακαλούμε να σημειώσετε σε αυτά τον Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α.

3. Βεβαίωση Βάπτισης ή Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως - Βαπτίσεως των Μελονύμφων

4. Απόκομμα ημερησίας εφημερίδος δημοσιεύσεως του γάμου τους.

5. Ηλεκτρονικό Παράβολο Χαρτοσήμου Τελέσεως Θρησκευτικού Γάμου αξίας 15€  (κωδικός: 0401).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι έχουν ήδη τελέσει Πολιτικό Γάμο, οφείλουν να προσκομίσουν Ληξιαρχική Πράξη Γάμου, όπου θα φαίνεται και ο βαθμός γάμου τους.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΑΡΩΝ

1. Βεβαίωση Βάπτισης ή Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως - Βαπτίσεως των Κουμπάρων.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Κουμπάρων στην περίπτωση που είναι άγαμοι ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου στην περίπτωση που οι κουμπάροι είναι έγγαμοι

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κουμπάροι ΔΕΝ επιτρέπεται να έχουν τελέσει ΜΟΝΟ Πολιτικό Γάμο ή Σύμφωνο Συμβίωσης.

 

e-Αίτηση Γάμου  e-Ραντεβού
 e Logo e

Τα ΝΕΑ του ΝΑΟΥ

Προγράμματα

Επίσημος διαδικτυακός χώρος Ενορίας Αγ. Ιωάννου Μαρκοπούλου