Τετάρτη, 29 Ιούνιος

Αναζήτηση

Η ψυχή καί ή τροφή

«Ή ψυχή είναι σπουδαιότερη άπό τήν τροφή». Ό Χριστός μετατοπίζει τήν προτεραιότητα της ύπαρξης άπό τήν τροφή καί ό,τι αυτή καλύπτει -τήν επιβίωση, τήν απόλαυση, τήν αυτάρκεια- στήν ψυχή, στό πνευματικό σημείο της ύπαρξης.

Ή ψυχή είναι δωρεά τοΰ Θεοΰ. Ή προτεραιότητα της ψυχής κάνει τόν άνθρωπο νά μήν αγωνιά γιά τήν υλική τροφή, διότι γνωρίζει ότι αυτή υπάρχει γιά τήν παράταση της ζωής καί τήν αναστολή τοΰ θανάτου, χωρίς αυτό νά σημαίνει Οτι δέν θά εργαστεί, δέν θά παλέψει νά τήν έχει, δέν θά βοηθήσει όσους δέν μποροΰν νά τήν εξασφαλίσουν.

Ό άνθρωπος ό όποιος δέν προσκολλάται στήν τροφή καί τά υλικά αγαθά, διαλέγει τήν όδό της αγάπης. Καί εμπιστεύεται τόν Θεό, πού αγαπά τά πετεινά του ούρανοΰ καί τά συντηρεί, γνωρίζοντας ότι δέν θά εγκαταλείψει ούτε εκείνον. Αυτός πού θεωρεί ότι ή ψυχή είναι σπουδαιότερη άπό τήν τροφή καί εμπιστεύεται τόν Θεό, ζει τήν πρόνοια τοΰ Θεού πίσω άπό κάθε περιστατικό, άλλά καί κάθε περίσταση της ζωής του, έκεί Οπου ό ίδιος δέν έχει κάνει λάθος επιλογές ή δέν έχει νικηθεί με τή θέληση του άπό τά πάθη του. Καί όταν ακόμη διαπράττει λάθη, καί πάλι έρχεται εις εαυτόν καί αφήνει τόν Θεό νά χαράξει νέες προοπτικές.

Τα ΝΕΑ του ΝΑΟΥ

Προγράμματα

Παρασκευή, Μάρτιος 18, 2022
Τρίτη, Φεβρουάριος 15, 2022
Το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκρεω, λέγεται - «Σάββατο των Ψυχών» ή Ψυχοσάββατο. Είναι το πρώτο από τα δύο Ψυχοσάββατα του έτους (το δεύτερο επιτελείται το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής).
Δευτέρα, Φεβρουάριος 14, 2022
Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

Επίσημος διαδικτυακός χώρος Ενορίας Αγ. Ιωάννου Μαρκοπούλου